YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C.
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
YÖNETİM KURULU KARARLARI

Tarih :05 Temmuz 2011
Toplantı Sayısı :27


Karar 1/1

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı için ilan edilen Profesör kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.Erol AKGÜL hakkında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, 26.maddesinin 3/b fıkrası uyarınca oluşturulan jüri raporları üzerinde görüşüldü.

Doç.Dr.Erol AKGÜL’ün, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26.maddesi uyarınca Üniversitemiz Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı için ilan edilen Profesör kadrosuna, tam gün statüde çalışmak üzere yükseltilerek atanmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

Karar 1/2

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı için ilan edilen Profesör kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.Ümit LÜLEYAP hakkında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, 26.maddesinin 3/b fıkrası uyarınca oluşturulan jüri raporları üzerinde görüşüldü.

Doç.Dr. Ümit LÜLEYAP’ın, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26.maddesi uyarınca Üniversitemiz Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı için ilan edilen Profesör kadrosuna, tam gün statüde çalışmak üzere yükseltilerek atanmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

Karar 1/3

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı için ilan edilen Profesör kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.Naciye YAKTUBAY DÖNDAŞ hakkında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, 26.maddesinin 3/b fıkrası uyarınca oluşturulan jüri raporları üzerinde görüşüldü.

Doç.Dr. Naciye YAKTUBAY DÖNDAŞ’ın, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26.maddesi uyarınca Üniversitemiz Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı için ilan edilen Profesör kadrosuna, tam gün statüde çalışmak üzere yükseltilerek atanmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

 

Karar 1/4

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı için ilan edilen Profesör kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.Mehmet KANADAŞI hakkında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, 26.maddesinin 3/b fıkrası uyarınca oluşturulan jüri raporları üzerinde görüşüldü.

Doç.Dr. Mehmet KANADAŞI’nın, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26.maddesi uyarınca Üniversitemiz Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı için ilan edilen Profesör kadrosuna, tam gün statüde çalışmak üzere yükseltilerek atanmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

Karar 1/5

Üniversitemiz Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Bölümü Devreler ve Sistemler Anabilim Dalı için ilan edilen Profesör kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.Turgut İKİZ hakkında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, 26.maddesinin 3/b fıkrası uyarınca oluşturulan jüri raporları üzerinde görüşüldü.

Doç.Dr. Turgut İKİZ’in, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26.maddesi uyarınca Üniversitemiz Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Bölümü Devreler ve Sistemler Anabilim Dalı için ilan edilen Profesör kadrosuna, tam gün statüde çalışmak üzere yükseltilerek atanmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

Karar 1/6

Üniversitemiz Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Mekanik Anabilim Dalı için ilan edilen Profesör kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.Hüseyin Rızkullah YERLİ hakkında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, 26.maddesinin 3/b fıkrası uyarınca oluşturulan jüri raporları üzerinde görüşüldü.

Doç.Dr. Hüseyin Rızkullah YERLİ’nin, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26.maddesi uyarınca Üniversitemiz Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Mekanik Anabilim Dalı için ilan edilen Profesör kadrosuna, tam gün statüde çalışmak üzere yükseltilerek atanmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

Karar 1/7

Üniversitemiz Mühendislik Mimarlık Fakültesi Maden Mekanizasyonu ve Teknolojisi  Anabilim Dalı için ilan edilen Profesör kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.Suphi URAL hakkında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, 26.maddesinin 3/b fıkrası uyarınca oluşturulan jüri raporları üzerinde görüşüldü.

Doç.Dr. Suphi URAL’ın, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26.maddesi uyarınca Üniversitemiz Mühendislik Mimarlık Fakültesi Maden Mekanizasyonu ve Teknolojisi Anabilim Dalı için ilan edilen Profesör kadrosuna, tam gün statüde çalışmak üzere yükseltilerek atanmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi .

Karar 1/8

Üniversitemiz Mühendislik Mimarlık Fakültesi Yapı Anabilim Dalı için ilan edilen Profesör kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.İsmail Hakkı ÇAĞATAY hakkında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, 26.maddesinin 3/b fıkrası uyarınca oluşturulan jüri raporları üzerinde görüşüldü.

Doç.Dr. İsmail Hakkı ÇAĞATAY’ın, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26.maddesi uyarınca Üniversitemiz Mühendislik Mimarlık Fakültesi Yapı Anabilim Dalı için ilan edilen Profesör kadrosuna, tam gün statüde çalışmak üzere yükseltilerek atanmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

Karar 1/9

Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı için ilan edilen Profesör kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.Mustafa Bülent TORUN hakkında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, 26.maddesinin 3/b fıkrası uyarınca oluşturulan jüri raporları üzerinde görüşüldü.

Doç.Dr. Mustafa Bülent TORUN’un, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26.maddesi uyarınca Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı için ilan edilen Profesör kadrosuna, tam gün statüde çalışmak üzere yükseltilerek atanmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

Karar 1/10

Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı için ilan edilen Profesör kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Prof.Dr.Mustafa GÜNDÜZ  ile Doç.Dr.Necmettin ÖZERKMEN hakkında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, 26.maddesinin 3/b fıkrası uyarınca oluşturulan jüri raporları üzerinde görüşüldü.

Prof.Dr.Mustafa GÜNDÜZ’ün, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26.maddesi uyarınca Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı için ilan edilen Profesör kadrosuna, tam gün statüde çalışmak üzere atanmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

Karar 1/11

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalı için ilan edilen Profesör kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Prof.Dr.Hayrullah AYIK hakkında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, 26.maddesinin 3/b fıkrası uyarınca oluşturulan jüri raporları üzerinde görüşüldü.

Prof.Dr.Hayrullah AYIK’ın, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26.maddesi uyarınca Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalı için ilan edilen Profesör kadrosuna, tam gün statüde çalışmak üzere atanmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

Karar 1/12

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Politikası Anabilim Dalı için ilan edilen Profesör kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.Muhsin KAR hakkında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, 26.maddesinin 3/b fıkrası uyarınca oluşturulan jüri raporları üzerinde görüşüldü.

Doç.Dr. Muhsin KAR’ın, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26.maddesi uyarınca Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Politikası Anabilim Dalı için ilan edilen Profesör kadrosuna, tam gün statüde çalışmak üzere yükseltilerek atanmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

Karar 1/13

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı için ilan edilen Profesör kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.Fatma DEMİRCİ OREL hakkında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, 26.maddesinin 3/b fıkrası uyarınca oluşturulan jüri raporları üzerinde görüşüldü.

Doç.Dr. Fatma DEMİRCİ OREL’in, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26.maddesi uyarınca Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı için ilan edilen Profesör kadrosuna, tam gün statüde çalışmak üzere yükseltilerek atanmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

Karar 1/14

Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı için ilan edilen Profesör kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.Hüseyin ERTEN hakkında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, 26.maddesinin 3/b fıkrası uyarınca oluşturulan jüri raporları üzerinde görüşüldü.

Doç.Dr. Hüseyin ERTEN’in, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26.maddesi uyarınca Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı için ilan edilen Profesör kadrosuna, tam gün statüde çalışmak üzere yükseltilerek atanmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

Karar 1/15

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı için ilan edilen Profesör kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.Mesut DEMİR hakkında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, 26.maddesinin 3/b fıkrası uyarınca oluşturulan jüri raporları üzerinde görüşüldü.

Doç.Dr. Mesut DEMİR’in, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26.maddesi uyarınca Üniversitemiz Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı için ilan edilen Profesör kadrosuna, tam gün statüde çalışmak üzere yükseltilerek atanmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

Karar 1/16

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı için ilan edilen Profesör kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.Derya GÜMÜRDÜLÜ hakkında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, 26.maddesinin 3/b fıkrası uyarınca oluşturulan jüri raporları üzerinde görüşüldü.

Doç.Dr. Derya GÜMÜRDÜLÜ’nün, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26.maddesi uyarınca Üniversitemiz Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı için ilan edilen Profesör kadrosuna, tam gün statüde çalışmak üzere yükseltilerek atanmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

Karar 1/17

Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı için ilan edilen doçent kadrosuna atanmak üzere başvuran Doç.Dr.Nuriye SAY hakkında düzenlenen jüri raporları üzerinde görüşüldü.

Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı için ilan edilen doçent kadrosuna atanmak üzere başvuran Doç.Dr.Nuriye SAY’ın, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 25. maddesi uyarınca anılan kadroya tam gün statüde çalışmak üzere atanmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

Karar 1/18

Üniversitemiz Mühendislik Mimarlık Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalı için ilan edilen doçent kadrosuna atanmak üzere başvuran Doç.Dr.Mustafa GÜVEN hakkında düzenlenen jüri raporları üzerinde görüşüldü.

Üniversitemiz Mühendislik Mimarlık Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalı için ilan edilen doçent kadrosuna atanmak üzere başvuran Doç.Dr.Mustafa GÜVEN’in, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 25. maddesi uyarınca anılan kadroya tam gün statüde çalışmak üzere atanmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

Karar 1/19

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Yeni Türk Dili Anabilim Dalı için ilan edilen doçent kadrosuna atanmak üzere başvuran Doç.Dr.Muna YÜCEOL ÖZEZEN hakkında düzenlenen jüri raporları üzerinde görüşüldü.

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Yeni Türk Dili Anabilim Dalı için ilan edilen doçent kadrosuna atanmak üzere başvuran Doç.Dr. Muna YÜCEOL ÖZEZEN’in, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 25. maddesi uyarınca anılan kadroya tam gün statüde çalışmak üzere atanmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

Karar 1/20

Üniversitemiz Mühendislik Mimarlık Fakültesi Otomotiv Anabilim Dalı için ilan edilen doçent kadrosuna atanmak üzere başvuran Doç.Dr.Hakan YAVUZ hakkında düzenlenen jüri raporları üzerinde görüşüldü.

Üniversitemiz Mühendislik Mimarlık Fakültesi Otomotiv Anabilim Dalı için ilan edilen doçent kadrosuna atanmak üzere başvuran Doç.Dr. Hakan YAVUZ’un, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 25. maddesi uyarınca anılan kadroya tam gün statüde çalışmak üzere atanmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

Karar 2

Rektörlüğümüz Okutman kadrosunda olup, Yabancı Diller Bölüm Başkanlığında görevli bulunan Okt.Erdal YASAVUL’un görev süresinin, uzatılması hakkında görüşüldü.

Rektörlüğümüz Okutman kadrosunda olup, Yabancı Diller Bölüm Başkanlığında görevli bulunan Okt.Erdal YASAVUL’un görev süresinin, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 32. maddesi uyarınca, 21.07.2011 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle uzatılmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.   

Karar 3

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı Arş.Gör.Mergim GÜLMEN’in, Erasmus Staj Hareketliliği kapsamında, İngiltere’de görevlendirilmesi  hakkında görüşüldü.

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı Arş.Gör.Mergim GÜLMEN’in, Erasmus Staj Hareketliliği kapsamında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 39. maddesi uyarınca, İngiltere’nin Durham Üniversitesinde bilimsel çalışmalarda bulunmak üzere 01.10.2011-01.03.2012 tarihleri arasında yolluksuz ve gündeliksiz olarak İngiltere’de görevlendirilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

Karar 4

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Arş.Gör.Özden AKYOL’un, Fulbright araştırma bursu kapsamında Amerika Birleşik Devletleri’nde görevlendirilmesi  hakkında görüşüldü.

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Arş.Gör.Özden AKYOL’un, Fulbright araştırma bursu kapsamında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 39. maddesi uyarınca, Amerika Birleşik Devletleri Stanford Üniversitesinde Yabancı Dil Eğitimi konusunda araştırma ve inceleme yapmak üzere 12.08.2011-17.06.2012 tarihleri arasında yolluksuz ve gündeliksiz olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde görevlendirilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

Karar 5/1

2547 sayılı Kanunun 58.maddesi ve “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde alınan Çukurova Üniversitesi İlke ve Kararlarında değişiklik yapılması hakkında görüşüldü.

2547 sayılı Kanunun 58.maddesi ve “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde alınan Çukurova Üniversitesi Kararlarının, 2., 3., 4. maddelerinde değişikliklerin yapılarak, 5. maddenin kaldırılmasına ve bu kararlara 8., 9., 10. maddelerin eklenmesine, aynı yönetmelik çerçevesinde alınan Çukurova Üniversitesi İlkelerinin 8. maddesinde değişiklik yapılmasına ve yapılan değişikliklerin 01 Haziran 2011 tarihinden  itibaren geçerli olmak üzere  uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.

Karar 5/2

Tıp Fakültesi Döner Sermaye hesabından, yöneticilere yapılacak ek ödeme hakkında görüşüldü.

Tıp Fakültesi Döner Sermaye hesabından yöneticilere yapılacak ek ödemenin, ek ödeme matrahının Rektör için %600’ü, Tıp Fakültesi Dekanı için %500’ü, Balcalı Hastanesi Başhekimi için %500 olarak hesaplanmasının, Döner Sermaye ortak havuzundan yöneticilere yapılacak ek ödemenin, ek ödeme matrahının Rektör Yardımcıları için %300 olarak 01 Temmuz 2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere hesaplanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

Prof.Dr.Alper AKINOĞLU
Rektör
 
 
Prof.Dr.Taner ALAGÖZ
Ziraat Fakültesi Dekanı V.
Prof.Dr.Behnan ALPER
Tıp Fakültesi Dekanı
Prof.Dr.Sadullah SAKALLIOĞLU
Fen-Ede.Fak.Dekanı
 
Prof.Dr.Beşir ŞAHİN
Müh-Mim.Fak. Dekanı
Prof.Dr. Muammer TEKEOĞLU
İktisadi ve İd.Bil.Fak.Dekanı
Yrd.Doç.Dr.M.Oğuz KUTLU
Eğitim Fakültesi Dekanı V.
 
Prof.Dr.Dursun AVŞAR
Su Ürünleri Fak. Dekanı V.
Prof.Dr. Ali Osman ATEŞ   
İlahiyat Fakültesi Dekanı
Prof.Dr.İlter UZEL
Diş Hekimliği Fak. Dekanı
 
Prof.Dr.Yusuf GÜRÇINAR
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı
Prof.Dr.Vedat PEŞTEMALCI
İletişim Fakültesi Dekanı
Prof.Dr.Yunus Emre EVLİCE
Üye
 
Prof.Dr.ilhami YEĞİNGİL
Üye
Prof.Dr.Hatice DOĞUKANLI
Üye
 


 

Üniversitemiz 30 Yaşında << Geri <<     |     Giriş Sayfası     |     >> İleri >>
Genel Bilgi | Yönetim | İdari Birimler | Bölümler | Merkezler | Rehber
Haberler-Duyurular | İhale İlanları | Senato-Yönetim Kurulu Kararları | Basın Açıklamaları | Tören Konuşmaları
Açılış Töreni | Üniversite İstatistikleri | Bağlantılar | Site Haritası | Ulaşım | İletişim
ENGLISH

© Copyright 2003, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü, Adana